Naiste ja meeste võrdõiguslikkus
Naiste ja meeste võrdsus on saavutatud, kui naised ja mehed on võrdsed nii õigustelt kui ka tegelike võimaluste poolest nende elu erinevatel ajahetkedel.
Võrdne kohtlemine
Kõigil inimestel on võõrandamatu inimväärikus ja õigused. Seaduse ees on kõik võrdsed. Kedagi ei või kohelda halvemini tema soo, rahvuse, nahavärvuse, vanuse, puude, usundi, veendumuste või seksuaalsuse tõttu.
Soolõime
Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, mis puudutab kõiki eluvaldkondi. Riigivalitsemisel ja poliitika kavandamisel tuleb pidada silmas sugude võrdsuse eesmärki. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse arvesse.

Veebruari uudiskirja keskmes on eelseisvad valimised

Soolõime uudiskiri keskendub veebruaris eelseisvate valimiste teemale ning tutvustab võrdõigusvoliniku kantselei ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaua analüüse erakondade valimisnimekirjade ja platvormide kohta. Lisaks kirjutatakse uudiskirjas meeste ja naiste koondumisest erinevatele tegevusaladele ja sellega kaasnevatest probleemidest ühiskonnas, mida on värskelt uurinud Euroopa …