Võrdõigusvolinik: Eesti riik ei nõustu rassistlike väljaütlemistega

31.05.2013

Kõigi õigus olla vaba diskrimineerimisest on oluline inimõigus. Kellelgi ei ole aga õigust väljendada end solvavalt või kutsuda üles vihkamisele, rassismile ja inimeste sildistamisele nende etnilise päritolu, nahavärvuse või usuliste veendumuste tõttu. Eesti kui demokraatlik ühiskond ei saa sellise käitumisega nõustuda.   Õigusriigis nagu Eesti on kõigil inimestel õigus olla vaba vihkamisest, tõrjumisest, diskrimineerimisest.

Eesti seadusandja ja õiguspraktikud seisavad hea selle eest, et need õigused oleksid kaitstavad ja nende õiguste rikkujaid karistataks.   Inimvihkajalikkust ja rassismi põhjustab hirm ja rumalus. Hoiakud, mille järgi mõned inimesed on vähem väärtuslikud seetõttu, et nad kuuluvad rahvus- või usuvähemusse, viivad diskrimineerimise ja tõrjumiseni.

Volinik mõistab hukka diskrimineerimist toetavad avaldused ja kinnitab, et tema poole võivad pöörduda kõik, kes tunnevad, et neid on nende etnilise päritolu, nahavärvuse või usuliste veendumuste tõttu ebasoodsamalt koheldud.