Aprilli soolõime uudiskiri keskendub valitsemisele ja innovatsioonile

10.04.2014

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi artiklist saab lugeda, milliseid muutusi ja reforme on vaja, et teha sugude võrdsust toetavat poliitikat. Kuidas saavutada muutust ühiskonna hoiakutes lapsi kasvatavate isade suhtes, kirjutab Tallinna Ülikooli teadur Marion Pajumets.

Uudiskirjast leiab ka ülevaate, kuidas on lood soolise mitmekesisusega Euroopa Liidu valitsustes. Eesti on astunud uue valitsusega pika sammu edasi.   Lisaks tutvustab uudiskiri materjale, mis käsitlevad inimeste õiguste, võrdsete võimaluste ja eneseteostuse seoseid innovatsiooni ja majanduskasvuga.

Aprilli uudiskirja saab lugeda lingilt: http://eepurl.com/Skvlr

Soolõime uudiskiri valmib projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“  raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.