Valminud on Soolõime käsiraamat

16.06.2014

Soolise võrdsuse edendamine on kestev protsess, mille käigus tuleb meeste ja naiste võrdsuse olukorras pidevalt kahelda, seda analüüsida ja olukorra parandamisega tegeleda poliitika kujundamise lahutamatu osana.

Võrdõigusvoliniku kantselei koostatud Soolõime käsiraamat annabki nõu, kuidas seda teha. Käsiraamat abistab poliitikakujundajaid soolise võrdsuse kui läbiva põhimõtte lõimimisel valdkonna arengukavade ja Euroopa projektide koostamise, rakendamise, seire ja järelevalve protsessi.

Soolõime käsiraamat valmis projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Projekti rahastatakse Norra toetustest 2009-2014 .

Käsiraamatut saab lugeda ja alla laadida SIIT.