Võrumaa inimesed saavad võrdõigusvolinikult õigusnõu

29.09.2014

Laupäeval, 4. oktoobril saavad Võrumaa inimesed õigusnõu võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperilt. Nõustamine toimub 4. oktoobril kell 11.00-14.00 Võrumaa Keskraamatukogus (Jüri 54). Nõustamine on tasuta. Tagatud on ligipääs ka ratastoolis liikujale.

„Saame aidata olukorras, kus inimest on tööl või töökohale kandideerimisel halvemini koheldud seepärast, et ta on lapseootel, väikelapse ema, puudega või vanem inimene. Näiteks kui tööandja ei võta tööle naist, saades teada, et peres kasvavad väikesed lapsed. Kui lapsehoolduspuhkuselt naasjat ei võeta tagasi endisele töökohale. Kui paindlikku töökorraldust või edutamist pakutakse ainult noorematele töötajatele,“ loetles võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper levinumaid olukordi, kus diskrimineerimine aset leiab.

Nõustamisele oodatakse inimesi, kes on kogenud, et neid on tööelus või muus olukorras asetatud halvemasse olukorda nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, vanuse, nahavärvuse, usundi, puude või seksuaalse identiteedi tõttu.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper annab hinnangu, kas kedagi on antud olukorras ebavõrdselt koheldud ja ning nõustab, kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda. Võrdõigusvoliniku kantselei saab aidata inimesel esitada kaebuse ja hagi töövaidluskomisjoni või kohtusse, et mõista kannatanule välja hüvitis.

Nõustamisele tulles võib jääda anonüümseks, samuti ei pea avaldama väidetava diskrimineerija nime. Oodatud on ka esindusorganisatsioonide töötajad ja ametnikud, kes vajavad abi oma klientide nõustamisel.

Maakondlik õigusnõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014 .

Norway Grants