Puuetega inimeste eluolu paraneb vaid valitsuse läbimõeldud töö tulemusena

05.12.2014

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper tuletab riigivalitsejatele meelde, et puuetega inimeste huve tuleb arvesse võtta kõiki otsuseid langetades, mille eesmärgiks on mõjutada Eesti inimeste eluolu. Eriti oluline on puuetega inimeste arvamuse kuulamine neis küsimustes, mis puudutavad otseselt puuetega inimeste toimetulekut ja väärikust.

„Ühiskond on tugev vaid siis, kui iga tema liige tuleb hästi toime ja on võrdväärne kaasarääkija ühisasjades. Olen tähele pannud, et erivajadusega inimesest räägitakse sageli kolmandas isikus kui temast või nendest. Selline meie-nemad vastandus ei aita kaasa puuetega inimeste murede mõistmisele. Tuleb aru saada ja meeles pidada, et puudega inimesed on täisväärtuslikud ühiskonna liikmed nagu kõik teised – erivajadusega inimesed on meie, mitte nemad,“ ütles võrdõigusvolinik.

Volinik lisas, et töövõimereformi ümber toimunud arutelud näitasid paraku, et poliitikud ei suutnud suhtuda reformi peamisesse sihtrühma alati austavalt. „Arenguruumi sisulise demokraatliku kaasamiseni on selle aasta sügise arutelude valguses veel palju,“ märkis Sepper.

Võrdõigusvolinik juhib tähelepanu ka sellele, et töövõimereformi asjus on endiselt õhus palju küsimusi. „Millised linnad ja vallad on reformist rohkem puudutatud? Kuidas mõjutab reform inimesi, kes elavad väljaspool Harjumaad, kus on vähem töökohti ning võimalusi erialasele tööle asumiseks? Kas valitsusel on plaan vaadata reformiga seoses üle nii riiklikud kui ka kohalikud teenused ning toetused, mis ei ole otseselt seotud tööle saamisega, kuid aitavad sellele kaasa, näiteks omavalitsuste makstavad transporditoetused liikumispuuetega inimestele? Kas reform teeb puudega naised ja mehed rikkamaks või vaesemaks? – need kõik on küsimused, millele alles tuleb vastust otsida,“ toonitas Sepper.

Puuetega inimeste eluolu paraneb vaid valitsuse läbimõeldud töö tulemusena. „Ootan valitsuselt selget visiooni, mida teha, et puuetega inimeste õigused muutuksid reaalsuseks,“ sõnas võrdõigusvolinik.