Tulemas konverents “Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis”

11.05.2015

Võrdõigusvoliniku kantselei korraldab 1.- 2. juunini akadeemilise konverentsi “Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis”.

Konverentsil arutletakse kaasaegsete soouurimuslike ja feministlike teoreetiliste lähenemiste abil soosuhete üle postsotsialistlikus Eestis ja otsitakse lahendusi ebavõrdsuste vähendamiseks ühiskonnas.

Peaesinejad on professor Toril Moi (Norra/USA), professor Madina Tlostanova (Venemaa) ja professor Tiina Ann Kirss (Eesti).

Toril Moi on kirjanduse, inglise keele ja teatriuuringute professor Duke’i Ülikoolis. Tema teadustegevus on andnud suure panuse feministlike teooriate arendamisse, raamatutega „Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory“ ja „What Is a Woman? And Other Essays“ on temast saanud klassik.

Madina Tlostanova on filosoofiaprofessor Venemaa Rahvamajanduse ja Avaliku Halduse Akadeemias. Ta on mõtestanud postkolonialismi teooriaid postsotsialistlikes kontekstides ja analüüsinud feminismide tähendust Ida-Euroopas. Tema arvukatest publikatsioonidest tõuseb esile teos „Gender Epistemologies and Eurasian borderlands“, mis avab soolisuse ja postkolonialismi seoseid postsotsialistlikes riikides.

Tiina Ann Kirss on Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi kultuuriteooria professor, kelle peamised uurimisteemad on elulood, eesti kultuurilugu (1850–1940), traumateooria, Euroopa modernismid kirjanduses ja kultuuris, eksiil ja väliseestlaskonnad, postkolonialism.

Konverentsi kavaga saab tutvuda võrdõigusvoliniku kodulehel. Ettekanded on eesti ja inglise keeles.

Osavõtt konverentsist on tasuta, kohtade arv on piiratud.

Registreerumiseks täitke palun hiljemalt 27. maiks 2015 elektrooniline vorm.

Konverents toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009–2014.

Norway Grants