Üle-euroopalise võrdõigusvõrgustiku liikmed kohtuvad esmakordselt Eestis

01.07.2015

Üle-euroopalise võrdõigusorganite võrgustiku Eqiuinet seminar toimub täna ja homme esmakordselt Eestis, Tallinnas. Kahe päeva vältel jagavad eri riikide võrdõigusorganite esindajad kogemusi töö ja pereelu ühitamise headest praktikatest ja diskrimineerimise vastu võitlevate asutuste tööst rasedate ja lapsevanemate õiguste kaitsel.

Seminaril tutvustavad oma teadustöö tulemusi lasteaiakohtade jagamise kohta ka Eesti teadlased Karmo Kroos, Kaire Põder ja Triin Lauri.

„Töö ja pereelu ühitamise võimalustel on naiste ja meeste võrdsuse seisukohalt suur tähtsus. Tööandjate mõistev suhtumine oma töötajatesse, kel on töötaja rolli kõrval täita lapsevanema või lähedase hooldaja roll, on ülioluline. Tööandja võimuses on korraldada töö selliselt, et seda oleks mugav ühitada pereeluga. Sama olulised on riigi sammud selles suunas, et kõigil lastel oleks lasteaiakoht, et vanemapuhkust saaks võtta paindlikult, kaotamata pikaks ajaks sidet oma professionaalse tegevusega. Samuti on kahjuks endiselt suur probleem lapsevanemate ja rasedate diskrimineerimine tööelus – küsimus, mille lahendamine kuulub üle Euroopa paljude võrdõigusorganite huvikeskmesse,“ ütles võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi sõnul on võrdõiguslikkuse eest seisvate organisatsioonide roll eriti tähtis praegu, mil mitmel pool Euroopas tõstab pead paremäärmuslus ning vaenulik suhtumine erinevatesse inimestesse, olgu ettekäändeks inimese nahavärvus, seksuaalne identiteet või usutunnistus.

„Ka Eestis on viimasel ajal sõnastatud palju hirme inimgruppide suhtes, kes varem on jäänud üsna märkamatuks. Hirm võib aga kergesti üle kasvada vaenuks, mis on otseseks ohuks demokraatiale ja inimõiguste kaitsele,“ hoiatas Sepper.

Equineti võrgustik koondab 31 Euroopa riigi ametiasutusi, mille ülesanne on kaitsta inimesi diskrimineerimise eest nende vanuse, soo, rahvuse, nahavärvuse, usu, puude või seksuaalse sättumuse tõttu.

Equinet loodi 2007. aastal ja praeguse seisuga kuulub võrgustikku 41 organisatsiooni 31 Euroopa riigist. Eesti võrdõigusvoliniku kantselei sai Equineti liikmeks 2008. aastal.

Aastal 2013 valiti võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper Equineti juhatusse.

Vaata lähemalt Eqiuneti kohta.