Augusti uudiskiri keskendub haridusele

31.08.2015

Soolõime uudiskirja augustinumbri fookuses on sooline võrdõiguslikkus kutsehariduses ning Kadri Aavik kirjutab oma artiklis sellest, kuidas mõistavad ja mõtestavad soolisust kutsehariduses töötavad  õpetajad, koolijuhid ning hariduseksperdid. Räägime ka Tartu Ülikooli ja Skype Eesti uuringust, mis küsib, miks seob nii vähe naisi oma hariduse ja töö IKT-ga. Uudiskiri viskab põgusa pilgu arvamusfestivali sooalal toimunud aruteludele, kus samuti jäi kõlama mõte, et probleemide lahendamine algab just haridusest.

Uudiskirjast saab lugeda ka võrdõigusvoliniku viimatisi arvamusi, mis puudutavad töö ja pereelu ühitamist ning seksuaalset ahistamist.

Loe augusti uudiskirja.