2016. aastal on voliniku tegevuse fookuses puuetega inimeste küsimused

08.01.2016

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta rääkis päevaintervjuus Postimehele, et võrdõigusvoliniku 2016. aasta tegevuse keskpunktis on puudega inimesed, soolise palgalõhe temaatika ja ligipääs haridusele.
Vaata päeveaintervjuud!