Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudeli “Kellel on Eestis hea, kellel parem” esitlus

04.03.2016

9. märtsil esitleme võrdõiguslikkuse mõõtmise mudelit „Kellel on Eestis hea, kellel parem“. Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskus RAKE töötas võrdõigusvoliniku tellimusel välja metoodika,  millega saab mõõta, kui võrdsed on Eestis erinevate elanikkonnagruppide võimalused elada rahulduspakkuvat elu. Mudel annab tervikpildi erinevate inimeste olukorrast elukvaliteedi seisukohast olulistes valdkondades.  Saame näiteks teada, millisel grupil Eesti inimestest on halvemad, millisel paremad eluaseme tingimused, kes teeb rohkem tervisesporti või kes osaleb kõige enam valimistel. Esitlusel annavad uuringu autorid ülevaate mudeli analüüsi peamistest tulemustest.

Ajakava:

10.30 – 11.00   – saabumine ja registreerumine, hommikukohv
11.00 – 11-30   – avasõnad
Liisa-Ly Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
Liisa Oviir, ettevõtlusminister
Dagfinn Sørli, Norra suursaadik Eestis (inglise keeles)
11.30 – 12.30  – võrdõiguslikkuse mõõtmise mudeli tutvustus ja peamised tulemused
Marek Sammul, Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
Katri Lamesoo, Ühiskonnateaduste instituut, Tartu Ülikool
12.30 – 12.45 –  küsimused-vastused

Esitlusele registreerumiseks täitke palun hiljemalt 7. märtsiks elektrooniline vorm.

Esitlus toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.