Viljandi Paalalinna Kool liitus esimese üldhariduskoolina SIIA SAAB märgiga

19.04.2016

Ligipääsetavuse hea tahte märgiga SIIA SAAB liitub Viljandi Paalalinna Kool, kes tubli munitsipaalkoolina kaasab erinevate vajadustega õpilasi. Kui uute koolide ehitamisel on ligipääsetavus juba norm, siis vanade koolimajade kohandamine nõuab kooliperelt pühendumist.

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta sõnul on väga oluline, et erivajadustega lapsed ei kaoks haridussüsteemis. “Füüsiline ligipääsetavus on alles algus, aga ilma selleta on veel keerulisem. Statistikaameti uuringud põhiharidusega pooleli jäänutest näitavad, et peaaegu pooled (40%) lastest, kes on esimeses klassis alustanud õhinal õppimist, on põhikoolist hiljem välja kukkunud. See näitab, et takistuste kõrvaldamisega haridusteel tuleb veel kõvasti vaeva näha. Õnneks on üha enam koole, kes seda südamega teevad, ja Viljandi Paalalinna Kool on üks nendest tublidest koolidest”.

Viljandi Paalalinna Kooli direktor Aavo Palo kinnitab: “Oleme meile antud antud võimaluste juures teinud nii palju, kui oleme vähegi saanud. Tuleme alati erinevate vajadustega õpilastele ja nende vanematele vastu, et lapsed saaksid oma haridustee lõpuni käidud. Näeme, et õpilastel on üha enam erinevaid lisavajadusi – lisaks füüsilistele eripäradele räägime ka erinevatest vaimsetest, sotsiaalsetest ja keelelistest vajadustest, millele kool peab ja tahab lapse huvides parimad lahendused leida.”

Viljandi Paalalinna Kool on Eesti esimene üldhariduskool, kes tunnustava märgi SIIA SAAB saab. Haridusasutustest on märk veel Tallinna tehnikaülikoolil ja IT Kolledzil.

Lisaks tutvustab võrdõigusvolinik Pakosta õiglast kohtlemist ja õpilaste enda võimalusi oma võrdsete võimaluste eest seista Jakobsoni Koolis ja Viljandi Paalalinna Koolis ning pakub tasuta õigusnõustamist Viljandi Linnaraamatukogus. Samuti tutvub Pakosta Viljandi linna sotsiaal- ja haridustöö murekohtadega kohtumisel abilinnapea Janika Kivistikuga.

Ligipääsetavuse hea tahte märgi „SIIA SAAB“ on võtnud kasutusele veel Statistikaamet, AS Andmevara, Rahvusooper Estonia, Eesti Töötukassa, Ülemiste Keskus, Eesti Kunstimuuseumi filiaalid Kumu, Kadrioru ja Niguliste muuseum, Teater Vanemuine, Pimedate Ööde Filmifestival,  AQVA Spa & Hotel, Restoran Tuljak, Metsavenna talu Mõniste vallas ja Võru Tarbijate Ühistu Maksimarket, RMK, Puhta Vee teemapark, Saaremaa Puuetega Inimeste Koda.

Võrdõigusvoliniku kantselei loodud hea tahte märk „SIIA SAAB. Ligipääs kõigile“ väärtustab kõigile avatud ja ligipääsetavat keskkonda. Ettevõtjad ja asutused, kes soovivad parandada oma ruumide, teenuste ja info ligipääsetavust on kutsutud märgiga liituma.

Lisainfot, sh kontrollküsimused ligipääsetavuse hindamiseks leiab märki tutvustavalt veebilehelt www.vordoigusvolinik.ee/siiasaab/.

 

Täiendav info:

Liisa Pakosta

Võrdõigusvolinik

5026191

liisa.pakosta@svv.ee

www.vordoigusvolinik.ee