Konkursiteade – Puuetega inimeste õiguste nõunik (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

12.09.2016

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kuulutab välja konkursi puuetega inimeste õiguste nõuniku värbamiseks lapsehoolduspuhkuse ajaks. Otsime inimest, kes sooviks areneda koos meiega ja südamest aidata eriliste vajadustega inimesi nende põhiõiguste kaitsel.

Puuetega inimeste õiguste nõuniku tööülesanneteks on:

  • Võrdõigusvoliniku kantseleisse pöördunud isikute nõustamine puude või vanuse tõttu diskrimineerimise küsimustes, võrdõigusvoliniku arvamuste, seisukohtade ja muude vajalike dokumentide ning kirjavastuste ettevalmistamine;
  • Võrdse kohtlemise põhimõtet tutvustavate teabematerjalide koostamine ja teavituskampaaniate ettevalmistamine ning läbiviimine.

Edukas kandidaat peaks:

  • Olema kõrgharidusega, soovitatavalt õigusteaduste või meedia valdkonnast;
  • Omama huvi ja kirge puuetega inimeste ja/või põhiõiguste valdkonnas; kasuks tuleb varasem valdkondlik töökogemus;
  • Valdama kõrgtasemel (C1) eesti keelt ja väga heal tasemel (B2) inglise keelt.
  • Olema valmis vastutama tööülesannete tulemusliku täitmise eest individuaalselt.
  • Olema avatud, analüüsivõimeline, kohusetundlik ja organiseeritud ning hea suhtleja.
  • Omama kogemusi avalikus eneseväljenduses.

Konkursi võitnud kandidaat alustab tööd esimesel võimalusel, töö on osakoormusega 4 päeva nädalas, ametniku teenistussuhe kehtib kuni lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja naasmiseni. Töökoht asub Tallinnas. Töötasu on 1192 eurot kuus (bruto).

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei järgib värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet ning peab oluliseks töökollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest.

Voliniku kantselei tööruumid on ligipääsetavad ratastoolis inimesele. Vajadusel kohandatakse töökoht, – korraldus ja –vahendid sobivaks erivajadustega töötajale. Juhul, kui konkursi  lõppvoorus on võrdsete kvalifikatsiooninäitajatega kandidaadid, eelistatakse erivajadustega kandidaati.

Kandideerimiseks tuleb saata 27. septembriks 2016  voliniku kantseleisse (digitaalselt) allkirjastatud elulookirjeldus ja motivatsioonikiri (kuni 1000 tähemärki koos tühikutega). Dokumendid saatke palun e-kirjaga aadressile liisa.pakosta@svv.ee või posti teel aadressile Võrdõigusvoliniku kantselei, Endla 10a, 10142, Tallinn, ümbrikul märksõnaga „konkurss“. Lisainformatsioon: Merit Ulvik (merit.ulvik@svv.ee, tel: 6269053).