KONKURSS VÕRDSE KOHTLEMISE NÕUNIKU AMETIKOHALE

11.08.2017

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik otsib oma meeskonda nõunikku, kes nõustab Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendamisega seotud üksusi soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise nõuetes.

Nõuniku tööülesanneteks on:

  • võrdse kohtlemise ja Eesti elu edendamine;
  • õigusaktide ja juhtumite analüüs ja õigusliku hinnangu andmine;
  • teabematerjalide koostamine ja levitamine.

Kandidaadilt ootame:

  • Kõrgharidust, soovitatavalt õigusalast;
  • Head analüüsioskust ja võimet näha seoseid;
  • Sügavat huvi võrdse kohtlemise ja Euroopa Liidu eesmärkidest ning struktuuri- ja investeerimisfondide vastu;
  • Korrektsust, kiirust, täpsust ja rahulikku meelt, head suhtlemisoskust, meeskonnatööks vajalikke omadusi ja järjepidevust iseloomujoontena.
  • Kõrgtasemel eesti keele oskust, vene keele oskus tuleb kasuks.

Tööle asumine esimesel võimalusel. Töö on täisajaga, ametniku teenistussuhe on tähtajaline ja kestab kuni 31.12.2020, töökoht asub Tallinnas. Brutotöötasu kuus: 1494 eurot.

————————————————————————————————————————

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei järgib värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet. Eriti julgustame kandideerima mehi, et parandada kantselei soolist tasakaalu. Vajadusel kohandatakse töökoht ja -vahendid sobivaks erivajadustega töötajale.

————————————————————————————————————————-

Kandideerimiseks palun saatke 28. augustiks 2017 voliniku kantseleisse e-kirjaga aadressile kart.jurs@volinik.ee:

1)            (Digitaalselt) allkirjastatud motiveeritud kandideerimisavaldus, kus selgitate, miks soovite seda tööd ning miks just Teie sobite seda tegema (kuni 1 A4 lk);

2)            Elulookirjeldus.

Lisainfo: 5026191