ÜKP fondide võrdsete võimaluste edendamise võrgustumiskohtumine (2/2016)

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne2. november 2016 ÜKP fondide võrdsete võimaluste edendamise võrgustumiskohtumine (2/2016)

2016. aasta teine ÜKP fondide võrdsete võimaluste edendamise võrgustumiskohtumine toimus 2. novembril kell 10.00-15.15 Radisson Sky Blue Hotellis (Rävala puiestee 3).

Kohtumis eesmärgiks oli arutada edasiseid tegevusi ja turvustada koostööpartnereid.  Samuti tutvustasime projektide rakendajaid ja nende kogemusi võrdsete võimaluste edendamisel. Eriline tähelepanu oli seekord pööratud ligipääsetavusele.

Erikülalisena esines kohtumisel Läti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi esindaja Inese Vilcāne, kes räägikis nende kogemusest struktuurivahenditega ja võrdsete võimaluste rakendamises ja järelvalves.

Päevakava (eesti k.)

Päevakava (inglise k.)

Agnes Einman Sotsiaalministeerium, Võrdsuspoliitikate osakond – Heaolu arengukava ja struktuurifondide meetmete panus võrdsete võimaluste edendamisse

Helin Haga, Elyne Aaviksoo – Teaduskeskus Ahhaa, „Hypatia projekt – õnnestumised ja takistused soolise võrdõiguslikkuse tutvustamisel“.

Inese Vilcāne (Läti) – Sotsiaalministeerium, sotsiaalse kaasatuse osakond, peaspetsialist „Sooline võrdõiguslikkus ja võrdsed võimalused – rakendamine ja monitooring, Läti kogemus“.

Jüri Järve – Ligipääsetavuse Foorum. „Tegevus ja koostöövõimalused“.

Mari Rull – Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. „Keskuse senine töö ja kogemused struktuurifondide vahendite kasutamisel võrdsete võimaluste loomiseks„