Nahavärvus

Inimestel ei tohi teha vahet nahavärvuse või etnilise päritolu järgi. Sul on õigus olla vaba vihkamisest, tõrjumisest ja diskrimineerimisest, ükskõik, milline on su nahavärvus või päritoluriik.

Kellelgi ei ole õigust väljendada end solvavalt või kutsuda üles vihkamisele, rassismile või inimeste sildistamisele nende etnilise päritolu või nahavärvuse tõttu.

Võrdse kohtlemise seadus keelab kohelda inimesi halvemini nende nahavärvuse tõttu tööle värbamisel, tasustamisel, edutamisel, hariduses ning kaupade ja teenuste pakkumisel. Keeld annab üheselt mõista, et rassismil ja rassiteooriatel ei ole ühiskonnas kohta.

Nahavärvuse tõttu diskrimineerimine tähendab seda, et ühte inimest koheldakse võrreldavas olukorras halvemini kui teist inimest just tema nahavärvuse pärast.

Loe lähemalt nahavärvuse tõttu diskrimineerimise kohta.