Ajutised erimeetmed

Ajutised erimeetmed on suunatud  alaesindatud või halvemas olukorras oleva sugupoole olukorra kiiremaks parandamiseks ja ajaloolis-kultuuriliselt väljakujunenud soolise ebavõrdsuse vähendamiseks.

Ajutisi erimeetmeid on erisuguseid. Näiteks saab kehtestada kvoote, et kaasata naisi või mehi sektoritesse, tegevusaladele või (võimu)tasandeile, kust nad olid varem kõrvale tõrjutud ja kus nad on endiselt alaesindatud. Sellised erimeetmed on valimisnimekirjade koostamisel tõmbluku meetodi kasutamine (naised ja mehed vaheldumisi), naistele 40-protsendise kvoodi kehtestamine börsiettevõtete nõukogudes jmt.

Samuti võib luua laialdasemaid võimalusi hariduses või tööelus, et naistel või meestel oleks parem ligipääs erialadele, kus nende soogruppide esindajad on traditsiooniliselt olnud alaesindatud. Selleks saab kasutada alaesindatud soogrupi esindajatele suunatud edutamismeetmeid, abinõusid või stiimuleid, millega innustatakse neid kas koolitusele või töökohale kandideerima.