Seminar soolise mõju hindamisest

Soolise mõju hindamine – kuidas teha õiglasemaid otsuseid

23. oktoobril 2014 toimus võrdõigusvoliniku kantselei korraldusel seminar, mille teemaks on poliitikaotsuste kvaliteedi tõstmine soolise mõju hindamisega.

Soolise mõju hindamise erinevaid praktikaid tutvustavad ja oma kogemusi jagavad Soome, Belgia ja Austria eksperdid. Räägime õigusaktide mõjude hindamise korraldusest Eestis ning arutleme ühiselt selle üle, kuidas üldises mõjude hindamise raamistikus tõhustada soolise mõju hindamise läbiviimist. Küsime, kas ja milliseid muutusi oleks vaja teha mõjude hindamise metoodikas ning millist tuge ja koolitusi pakkuda hindajatele.

Päevakava

09.15–09.30       Registreerimine ja tervituskohv
09.30 –09.40      Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi avasõnad
09.40–10.40       Soome lähenemisviis soolise mõju hindamisele (inglise keeles)
Helsingi Ülikooli filosoofia, ajaloo, kultuuri ja kunstiõpingute teaduskonna postdoktorant Anna Elomäki
10.40 –11.40      Soolise mõju hindamise rakendamine Belgias (inglise keeles)
Belgia Arenguagentuuri soolise võrdõiguslikkuse vanemekspert Saskia Ravesloot
11.40 –12.30      Lõuna
12.30 –13.30      Austria soolise mõju hindamise praktikad (inglise keeles)
Austria Riigikantselei avaliku teenistuse ja juhtimisinnovatsiooni osakonna tulemusjuhtimise büroo spetsialist Sandra Schreilechner
13.30–14.00       Õigusaktide mõjude hindamisest Eestis
Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusmõjude analüüsi nõunik Uku-Mats Peedosk
14.00–15.00       Ümarlaua arutelu „Mis on Eesti jaoks parim lahendus soolise mõju hindamise läbiviimiseks”
Arutelu juhib võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper. Arutelu avavad sõnavõttudega sotsioloog Anu Laas ja poliitikauuringute keskuse Praxis analüütik Helen Biin.
Seminari keelteks on eesti ja inglise keel. Tagatud on sünkroontõlge.
Seminar toimub Meriton Grand Conference & Spa Hotelli seminariruumis Peterson (Paldiski mnt 4).

Seminar toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni”
raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

Norway Grants