Viited

Riigiasutused

Justiitsministeerium (http://www.just.ee)
Sotsiaalministeerium (http://www.sm.ee)
Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakond (soolise võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus) (http://gender.sm.ee)
Õiguskantsler (http://www.oiguskantsler.ee)

Mittetulundusühingud

Eesti Naiste Koostöökett (http://www.ewl.ee)
Eesti Naisteühenduse Ümarlaud (http://www.enu.ee/enu.php)
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) (http://www.enut.ee/enut.php)
Inimõiguste Instituut (http://www.eihr.ee)
Inimõiguste Keskus http://www.humanrights.ee/
Inimõiguste Teabekeskus (http://www.lichr.ee)
Mees.eu (http://www.mees.eu)

Uuringud, statistika

Avatud Eesti Fond (http://www.oef.org.ee)
Poliitikauuringute Keskus Praxis (http://www.praxis.ee)
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Tallinna Ülikool http://www.iis5s.ee)
Statistikaamet (http://www.stat.ee)

Muud

Erinevus rikastab (http://erinevus-rikastab.ttu.ee)
Võrdne kohtlemine: käsiraamat võrdse kohtlemise seaduse mõistmiseks (http://www.erinevusrikastab.ee/files/VordseKS_01_03_11sisutrukki_M.pdf;http://www.erinevusrikastab.ee/files/Vordse_kohtlemise_kasiraamat_vene_keeles_1.pdf)
Praktiline kollektiivläbirääkimiste käsiraamat (http://www.etta.ee/public/files/pkk_est.pdf_350.pdf?PHPSESSID=d07cc2f2a291a998924b109a4e09f5bd)