Voliniku ettekandeid avalikel üritustel 2006

01.11.2006 kohtumisel Eesti Ajakirjanike Liidu Naistoimetajate Ühendusega

26.10.2006 „Tööst soolise võrdõiguslikkuse volinikuna”, korp! Amicitia ettekandeõhtul „Olukorrast soolise võrdõiguslikkuse maastikul – hoiakud ja arusaamad”

09.10.2006 „Soolise võrdõiguslikkuse kokkupuuted muude võrdse kohtlemise alustega”, rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni täitmise jätkuseminaril

29.09.2006 „Soolisest võrdõiguslikkusest Eestis”, EBSi Juhtimiskoolituse Keskuse projekti „Women Integration and Skills for Entrepreneurship” töötoas

07.09.2006 kohtumisel Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuses

21.04.2006 „Soolise võrdõiguslikkuse juurutamine Eestis”, MTÜde Kodanikujulgus ja Koostöökett seminaril „Kodanikualgatus – kaasamine ja sekkumine”

23.03.2006 „Soolisest võrdõiguslikkusest Eestis”, Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu aastakoosolekul

22.03.2006 „Avaliku teenistuse mitmekesisus – väljakutsed tulevikuks”, Riigikantselei avaliku teenistuse inimressursi juhtimise foorumil

13.-15.03.2006  „Gender Equality in Estonia”, Tallinna 32. Keskkooli korraldatud koolide koostööprojekti „Gender: Equal 2 Equal”  üritustel

16.02.2006 „Võrdõiguslikkus praktikas”, Riigikogu ümarlaual „Naised ja poliitika”

15.02.2006 „Sooline võrdõiguslikkus – mis see on”, Tartu naisettevõtluse teabekeskuse FEM NET avamise infopäeval

26.01.2006 MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid seminaril soolise võrdõiguslikkuse teemal

20.-21.01.2006 „Soolisest võrdõiguslikkusest Eestis”, Inimõiguste Teabekeskuse rahvusvahelisel seminaril „Euroopa Kogemus ja väljakutsed Eestile: sooline ja etniline diskrimineerimine meedias”

19.01.2006 „Sooline võrdõiguslikkus – põhimõisted, edendamine ja õiguste kaitse”, personalitöötajate talvekonverentsil „Suunad ja võimalused personalitöös”