Voliniku ettekandeid avalikel üritustel 2010

3.12.2010 Puuetega inimeste olukorrast Eesti Puuetega Inimeste Koja korraldatud seminaril „Puudega inimeste sotsiaalne tõrjutus – müüt või tegelikkus?”.

3.12.2010 „Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Eestis – probleemid, eesmärgid ja lahendused” Eesti Naisliidu 90. aastapäeva konverentsil “Naine, mees ja võrdsed võimalused”.

8.10.2010 „Läbipõimunud identiteedid ja eelarvamused. Mitmese diskrimineerimise olemus ja õiguskaitse“ TTÜ õiguse instituudi projekti „Erinevus rikastab“ konverentsil.