Voliniku ettekandeid avalikel üritustel 2011

22.11.2011 „Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku institutsioon ja tegevuse ülevaade” kohtumisel Riigikogu naisteühendusega.

23.09.2011 „Puue ja sugu õiguslikus perspektiivis” Eesti Puuetega Naiste Ühingu seminar-koolitusel „Sootundlikud puuetega inimesed”.

20.04.2011 „Naiste ja meeste võrdõiguslikkus rahvusvahelises õiguses ja Euroopa Liidus” soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ning Sotsiaalministeeriumi projekti „Sootundlik eelarvestamine” koolitusel.

5.04.2011 „Võrdne kohtlemine, võrdsed võimalused” Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse poolt korraldatud personalitöö teabepäeval.

3.03.2011 „Naised juhtivatele kohtadele – murdes klaaslage” Eesti naisjuhtide ja -ettevõtjate konverentsil.