Tööandjale

Võrdõigusvoliniku kantselei pakub tööandjatele nõu selle kohta, kuidas saavad tööandjad tagada kõigi töötajate võrdse kohtlemise ja kuidas hoiduda diskrimineerimisest. Tööandjad võivad oma küsimustega pöörduda kantseleisse või kutsuda kantselei töötajaid koolitusi läbi viima. Kui töötajaid koheldakse võrdselt ja õiglaselt, aitab see kaasa meeldiva ja töötamist soodustava töökeskkonna tekkimisele.