Kas mind on diskrimineeritud?

Selleks et hinnata, kas sind on ebavõrdselt koheldud, võib alustuseks vastata mõnele küsimusele.

1) Kas sind on võrreldes teise inimesega ebasoodsamalt koheldud seetõttu, et

 • oled naine/mees/transsooline
 • oled lapsevanem
 • oled venelane/muust rahvusest
 • oled noor/üle 50-aastane
 • oled puudega
 • oled gei, lesbi, biseksuaalne
 • oled ametiühingu liige või esindad töötajate huve

Näiteks:

 • ehkki sul on kõrgem kvalifikatsioon, kui teistel kandidaatidel, ei saa sa tööd, sest sul on kaks alaealist last
 • sinuga sõlmitakse tööleping üheks aastaks, sest sa oled noor. Teistel uutel töötajatel sõlmitakse leping viie aasta peale
 • sinuga ei soovita sõlmida üürilepingut, sest sa oled autist või sul on muu puue
 • sind koondatakse, kui tööandja saab teada, et oled gei

2) Kas sa oled teise inimesega võrreldavas olukorras?

Näiteks:

 • töötad sama tööandja juures, sama vastutusega töökohal, kuid sinu asemel edutatakse sinust noorem töötaja
 • teed sama vastutuse, sama kvalifikatsiooninõudega, sama pingutust nõudvat tööd samades töötingimustes, kuid palk on erinev võrreldes meeskolleegiga
 • oled meestöötaja, keda karistatakse sama tööalase süüteo eest karmimalt kui naistöötajat

3) Kas erinev kohtlemine on õigustatud seaduses toodud erandiga?

Näiteks:

 • Eestis on ajateenistus kohustuslik vaid meestele
 • naised on rasedusega seoses seaduse kaitse all
 • meeskoorid võtavad vastu ainult meeslauljaid ja naiskoorid ainult naisliikmeid.
 • katoliku kiriku preestriks saavad ainult mehed

Proovi ka veebi-küsimustikku Erinevus rikastab kodulehelt.