Perekondlike kohustuste tõttu ebavõrdne kohtlemine

Ebavõrdset kohtlemist võivad lapsevanemad kogeda ka teistes olukordades kui rasedana või lapsehoolduspuhkuselt naastes.

Näiteks:

  • ettevõte on sunnitud osa töötajaid koondama ning tööle jäävad need, kel pole alaealisi lapsi
  • töökeskkonnas on tulnud jutuks lapsed ja nendega seotud kohustused ning pärast seda muutub tööandja suhtumine lapsega töötajasse halvemaks
  • puudega lapse ema ei soovita tööle võtta, sest eeldatakse, et lapse hooldajaks on ema
  • avalikule üritusele, koolitusele või meelelahutus- või majutusasutusse ei lubata alaealiste lastega inimesi.