Milline erinev kohtlemine ei ole diskrimineerimine?

Mitte igasugust erinevat kohtlemist ei peeta diskrimineerimiseks. Nii tähendab puuetega inimeste puhul võrdse kohtlemise põhimõte seda, et puuetega inimestele võib anda teatud eeliseid. Näiteks võib teha soodustusi või luua eritingimused, et puuetega inimesed saaksid tööle või koolitusele. Nii ei ole ka emadusega seotud kaitse töösuhetes diskrimineerimine seaduse mõistes. Seadustega on loodud ka teisi erandeid.

Samuti võib kehtestada ajutisi erimeetmeid, et tasandada ajalooliselt välja kujunenud ebavõrdsust.

Loe lähemalt konkreetsete tunnuste (sugu, rahvus, vanus, puue, usutunnistus või veendumused) alt.