Rassismi vastu võitlemine spordis

Spordivõistluste osalejate kutsumisel ning osalemistingimuste seadmisel ei tohi teha inimestel vahet nende nahavärvuse või etnilise päritolu järgi. Iga inimese taotlust tuleb vaadata individuaalselt, sest rahvuse, nahavärvuse või päritoluriigi geograafilise asukoha järgi otsuste tegemine võib viia ebavõrdse kohtlemiseni. Selleks, et võidelda rassismiilmingute vastu jalgpallivõistlustel ning spordis laiemalt, võttis Rahvusvaheline Jalgpalliliit 2011. aastal vastu rassismivastase resolutsiooni.

Euroopa Põhiõiguste Amet on 2010. aastal avaldanud aruande nahavärvuse ja etnilise päritoluga seonduvast diskrimineerimisest spordis.