Kelle poole pöörduda?

Kui sa arvad, et sind on puude tõttu ebavõrdselt koheldud, siis tasub võtta ühendust soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuga. Voliniku kantselei annab tasuta õiguslikku nõu selle kohta, kas kedagi on ebavõrdselt koheldud ja kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda.

Voliniku poole saab oma küsimusega pöörduda vabas vormis e-kirja teel aadressil info@svv.ee või kasutades meie avalduse vormi.

Kodanike vastuvõtt toimub igal kolmapäeval kell 10.00 – 14.00 aadressil, Endla 10a (I korrus). Palume oma tulekust kas telefoni või kirja teel ette teada anda ning kirjeldada lühidalt oma muret.

Voliniku kantseleisse võib ka helistada ja saada tasuta õigusnõu tööpäevadel 9.00 – 17.00. Meie telefon on: 6 269 059

Volinik abistab inimesi ka kaebuste ja hagide esitamisel töövaidluskomisjoni või kohtusse, kuid volinik ei saa diskrimineerijalt välja nõuda hüvitist või nõuda inimese ennistamist tööle

Igal inimesel on õigus pöörduda võrdse kohtlemisega seotud töövaidluse lahendamiseks ka otse töövaidluskomisjoni ja kohtu poole. Töövaidluskomisjon ja kohus saavad õiguse rikkujalt välja nõuda hüvitise.

Kui puudega inimene ei saa mõnda avalikku teenust või teda koheldakse võrreldes teistega ebasoodsamalt, siis ka sellistest juhtumistest võib võrdõigusvolinikule teada anda. Selliste juhtumite kohta ei volinik siiski menetlust alustada.

Igasuguse puude tõttu diskrimineerimise kahtluse puhul – ka teenuste puhul – saab aga pöörduda õiguskantsleri poole, kes saab algatada lepitusmenetluse. Eesti Vabariigi õiguskantsler on ka lasteombudsman, kes kaitseb ja edendab laste õigusi.

Selleks, et oleks võimalik kahju hüvitamist nõuda, tuleb pöörduda ühe aasta jooksul oma õiguste rikkumisest teada saamisest.

Voliniku, töövaidluskomisjoni või kohtu poole tasub pöörduda ka selleks, et mõjutada laiemalt inimeste käitumist. Kui lubamatu käitumine jääb tagajärjeta, siis kannatavad selle all eeldatavasti veel ka teised inimesed. Reageerides ebaõiglusele, teeme oma panuse, et selline asi ei korduks.

Nõu saamiseks võib pöörduda ka puuetega inimeste esindusorganisatsioonide poole.

Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit