Näiteid otsese diskrimineerimise kohta

Otsene diskrimineerimine rahvuse tõttu on see, kui ühte inimest koheldakse samalaadses olukorras tema rahvuse tõttu halvemini kui teist inimest.

Näiteks:

  • värbamisel jäetakse kõrvale vene rahvusest inimene
  • tööle saamisel nõutakse kõrgemat eesti keele oskust, kui töö iseloom seda nõuaks või nõutakse emakeelega võrdsustatud keeleoskuse taset, mille kohta pole Eestis võimalik saada keeletõendit
  • töökeskkonnas vene rahvusest inimestele makstakse madalamat töötasu kui eestlastele