Millised seadused kaitsevad usutunnistuse või veendumuste tõttu diskrimineerimise eest?

Põhiseaduses on veendumusvabadus erilise kaitse all (§§ 8, 12, 26, 41, 42 ja 45). Põhiseaduse §-s 26 sätestatud igaühe õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele hõlmab ka usutunnistuse ja muude veendumuste kaitset.

Võrdse kohtlemise seadus keelab inimese halvema kohtlemise seoses tema usutunnistuse või veendumustega tööelus:

  • töö saamise tingimuste ning värbamis- ja valikukriteeriumide kehtestamisel
  • edutamisel
  • töö- või teenuste osutamise lepingu sõlmimisel
  • töötingimuste kehtestamisel
  • töö tasustamisel
  • töö- või teenuste osutamise lepingu lõpetamisel või ametist vabastamisel
  • kutseõppes, karjäärinõustamisel, ümber- või täiendusõppe võimaldamisel
  • töötajate või tööandjate ühingutesse kuulumisel.