Millele pöörata tähelepanu värbamisel?

Tööandja peab uue töötaja valimisel lähtuma inimese oskustest, kogemustest ja teistest töö tegemiseks vajalikest omadustest, mis annavad kandidaadile teiste tööle soovijate ees selgeid eeliseid. Inimese vanus ei tohi olla seejuures määrava tähtsusega.

Soovitusi tööandjatele:

  • Tööpakkumise avaldamine peab olema ajendatud soovist leida sobivaim töötaja.
  • Värbamisel tuleb esmalt läbi mõelda, millised on oskused ja teadmised, mida peab ametikohal omama, et edukalt tööd teha. Alles seejärel võiks panna kokku töökuulutuse.
  • Soovitame töökuulutusse panna konkreetselt ja üheselt mõistetavalt kirja nõudmised kandidaadile. Näiteks magistrikraad ja kolm aastat töökogemust samas valdkonnas. Samuti tasub märkida keeleoskused keeleoskustasemetena. Nõudmised peavad tulenema tööülesannete sisust, mitte soovist värvata teatud tunnustele vastavat inimest (nt teatud vanuses inimest).
  • Töökuulutusse ei tohi panna kirja, millises vanuses töötajat otsitakse. (Erandiks on juhud, kui vanus on kutsetegevuse olemuse tõttu määrav nõue.)
  • Selleks, et valiku tegemine oleks võimalikult objektiivne, soovitame kasutada anonüümseks tehtud CVde hindamist. Sel juhul lähtub hindaja üksnes töökuulutuses kirjeldatud nõudmistest. Sellega tagatakse, et hindajat ei mõjuta see, mis vanuses kandidaat on, kas ta on naine või mees, eestlane või venelane ning kas ta on abielus või mitte.
  • Tööle soovijat ei või jätta kõrvale seepärast, et on pensioniealine.

Soovitusi tööle kandideerijatele:

  • Soovitame CV-sse mitte kirja panna oma sünniaastat, perekonnaseisu, laste olemasolu, rahvust. Need andmed ei ole töö seisukohast olulised ning tööandjal pole õigust nende vastu huvi tunda.

Kui inimene kahtlustab, et teda on värbamisel vanuse tõttu diskrimineeritud, on tal õigus pöörduda tööandja poole ning küsida selgitusi uue töötaja valiku kohta. Tööandja peab suutma põhjendada, miks väljavalitud isik oli tugevam kui teised kandidaadid ning miks konkreetne kandideerija värbamisprotsessis nii edukas ei olnud. Kui tööandja ei põhjenda seda piisaval määral, siis on kandideerijal alust kahtlustada, et tööandja on teda ebavõrdselt kohelnud.