Millised seadused kaitsevad vanuse tõttu diskrimineerimise eest?

Eesti põhiseaduse järgi ei tohi kedagi ebavõrdselt kohelda. See tähendab ka seda, et ebavõrdse kohtlemise põhjuseks ei tohi olla inimese vanus.

Võrdse kohtlemise seadus kaitseb vanuselise diskrimineerimise eest ainult töö ja kutseõppe valdkonnas:

  • töö saamise tingimuste ning värbamis- ja valikukriteeriumide kehtestamisel
  • edutamisel
  • töö- või teenuste osutamise lepingu sõlmimisel
  • töötingimuste kehtestamisel
  • töö tasustamisel
  • töö- või teenuste osutamise lepingu lõpetamisel või ametist vabastamisel
  • kutseõppes, karjäärinõustamisel, ümber- või täiendusõppe võimaldamisel
  • töötajate või tööandjate ühingutesse kuulumisel.

Ehkki võrdse kohtlemise seadus kaitseb inimest vanuse tõttu ebavõrdse kohtlemise eest ainult töösuhetes ja kutseõppe valdkonnas, ei tähenda see seda, nagu oleks muudes olukordades – näiteks teenuste või kaupade kättesaadavuse küsimuses – diskrimineerimine lubatud.  Siin pakub kaitset põhiseadus.