Ebavõrdse kohtlemise näiteid

Ebavõrdse kohtlemise näiteid:

  • tööpakkumises otsitakse kuni 35-aastast töötajat, põhjendades seda töökollektiivi sobivusega
  • tööandja kasutab töötajate CV-de hindamisel „filtreid“, mis välistavad üle 50-aastased kandidaadid
  • noort ei võeta tööle töökogemuse puudumise pärast, ehkki töökuulutuses pole tingimusena töökogemust mainitud
  • noore töötajaga sõlmitakse tähtajaline leping samal ajal, kui teistel töötajatel on tööleping tähtajatu
  • tööandja annab 60-aastasele töötajale mõista, et oleks aeg pensionile minna
  • 50-aastast töötajat ei edutata või ei koolitata, sest seda ei peeta perspektiivikaks
  • tööandja ei võta tööle noort naist, eeldades, et naine jääb varsti lapseootele.

Ebavõrdsel kohtlemisel on negatiivsed tagajärjed nii töötajale kui ka tööandjale – ebavõrdne kohtlemine põhjustab inimesel tööstressi ja vähendab motivatsiooni töötada.