Millistes eluvaldkondades on sooline diskrimineerimine keelatud?

Sooline diskrimineerimine on keelatud kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Siiski ei reguleeri soolise võrdõiguslikkuse seadus suhteid perekonnas ega koduses sfääris. Selle seaduse alusel ei ole võimalik näiteks kohtu kaudu nõuda perekonnasisest kodutööde või hoolduskohustuse võrdsemat jaotust abikaasade või elukaaslaste vahel.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus teeb erandi ka registrisse kantud usuühendustes usu tunnistamisele ja viljelemisele ning vaimulikuna töötamisele.

Usu tunnistamine ja viljelemine on seaduses seotud usutalitusega. See tähendab, et seadus rakendub kõigile muudele usuliste organisatsioonide tegevustele peale usutalitustega seonduva ning vaimulikuna töötamise.

Tööelu
Haridus
Kaupade ja teenuste kättesaadavus