Soolõime eng

ENG Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, millel on puutumus kõigi eluvaldkondadega. Riigivalitsemisel ja poliitika kavandamisel tuleb pidada silmas sugude võrdsuse eesmärki. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse arvesse.