Soolise võrdõiguslikkuse eksperdid

Soolise võrdõiguslikkuse eksperdid ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisega tegelevad vabaühendused:

1. Eesti Naisteühenduste Ümarlaud

Ülle-Marike Papp (EIGE)

Riina Kütt (EIGE)

Eha Reitelmann (EIGE)

2. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

Reet Laja (EIGE)

3. Tallinna Ülikool, RASI

Kadri Aavik

Triin Roosalu

Marion Pajumets

4. Tartu Ülikooli soouuringute keskus

Anu Laas (EIGE)

5. Liina Järviste (EIGE)

6. Pirjo Turk (PRAXIS)

7. Helen Biin (PRAXIS)

7. Margo Peetsalu